V Šanově jsem se vypořádali s odpadem v jámě

28.04.2021

Slezl sníh a odešla zima, proto jsme mohli po delší době vyrazit do terénu a udělat větší akci. Ve spolupráci s obcí Šanov na rakovnicku jsme z jejich katastru odvezli celý velkoobjemový kontejner plný odpadu. Od pet lahví, židlí, křesel, koberců, pneumatik, nárazníky od aut, vše už tam leželo asi dost dlouho. děkujeme za spolupráci obci a dobrovolníků, moc jste nám pomohli. Udělali jsme kus dobré práce, můžete být na sebe hrdí.