Co děláme

likvidace černých skládek

Vyhledáváme a uklízíme černé skládky a odpad v přírodě.

organizace akcí

Organizujeme dobrovolnické akce na úklid odpadků z přírody.

recyklace

Primárně se snažíme roztřídit nasbíraný odpad, tam kam patří. Abychom přispěli k jeho recyklaci.

rekultivace a výsadba stromů

Snažíme se zkulturnit vyčištěná místa a něco do přírody vrátit.

obnova zdrojů pitné vody

Obnovujeme, čistíme zapomenuté zdroje pitné vody v přírode.